Jaskari - laatua vuodesta 1978

Jaskari Rakennus Oy on eteläpohjalaisella jämäkkyydellä operoiva rakennusliike, pääkohdealueenaan Pohjanmaan maakunnat ja lähiympäristö. Osaamisalueisiimme kuuluvat asuntotuotanto, toimitilarakentaminen ja moninaiset rakentamispalvelut. Yhdessä Jaskari Kiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava tiivis yhteistyö mahdollistaa toimivat kokonaisratkaisut rakentamisesta kiinteistösijoitustoimintaan.

Jaskari - laatua vuodesta 1978

Jorma Jaskari perusti rakennuspalveluita tuottavan yrityksen, joka tunnettiin nimellä Rakennuspalvelu Jorma Jaskari. Vuonna 2004 toiminta tehostui, kun Rakennuspalvelu Jorma Jaskari Oy jakautui kahdeksi eri yhtiöksi.
 
Jaskari Rakennus Oy tuottaa rakennusurakoinnin lisäksi rakentamispalveluita asuntorakentamiselle sekä toimitilarakentamiselle.

Jaskari Kiinteistöt Oy harjoittaa vuokraustoimintaa sekä tarjoaa osaamistaan toimitilarakentamisessa.